Business Spiritualiteit2019-01-10T10:42:37+00:00

Business Spiritualiteit

Definitie Business Spiritualiteit

Business Spiritualiteit is een model waarbinnen realisme en idealisme een vruchtbare wisselwerking aangaan door hun interactie als een Yang Yin dynamiek. Deskundigheid vereist realisme en is daarbij van groot belang, maar idealisme is als geestelijke inspiratiebron en totaalvisie evenzeer van belang om over de nodige geestelijke energie en creativiteit te beschikken.

Om het realisme te bezielen en de idealen concrete vorm te geven, is er een interactie nodig waarbij samenwerking onontbeerlijk is. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve bezieling om tot corporatieve spiritualiteit te komen. Ik onderschrijf deze visie volledig.

Enneagram

Tijdens mijn opleiding Fiscale Economie aan de Haagse Hogeschool bleek achteraf dat ik geconfronteerd ben geweest met het begrip ‘Enneagram’ zonder dat ik dat in de gaten had. Op basis van allerlei vragenlijsten werd een profiel van je gemaakt (denkers, doeners etc.) waarna de begeleidende docent groepen ging samenstellen die vervolgens in één weekend een ondernemingsplan moesten uitdenken, opstellen en uitwerken. Door de unieke combinatie is dit gelukt bij alle groepen.

Het begrip ‘Enneagram’ sluit naadloos aan bij de alternatieve levensvisie die ik mij vanaf 1975 heb eigen gemaakt. In de beginjaren heb ik ervaren dat alternatieve geneeswijze(n) / zienswijze(n) zeer verhelderend kunnen zijn en een positieve invloed hebben op de kwaliteit van het leven. Vanaf halverwege de jaren ‘80 heb ik warme belangstelling ontwikkeld voor de I Tjing, Tarot, spiritualiteit, etc.

Spiritualiteit is voor mij een ‘weten’; een weten naar de waarheid. Mijn devies is niet voor niets: ‘wat ik wil dat gebeurt, dat gebeurt’.

Paul de Blot en SQ

Sinds een paar jaar ben ik een grote fan van prof. dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ (afgekort tot Paul de Blot), de moderator van de business spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit. In zijn visie, en inmiddels ook mijn visie, heeft het begrip ‘spiritualiteit’ niets te maken met een of andere vorm van zweverigheid. Het heeft te maken met SQ (Spirituele Intelligentie) waarin je ontdekt wie je werkelijk bent. Business spiritualiteit vraagt een andere wijze van omgaan met elkaar en het gaat over de vraag waarom je dingen doet zoals je ze doet. Paul de Blot definieert business spiritualiteit als volgt:

De kracht van organisaties

Business spiritualiteit of zingeving is de diepste kracht van de organisatie. In die kracht komen drie elementen samen:

  • realisme op doenniveau (door te doen wat je graag doet en door ruimte te nemen en geven voor het ontwikkelen van vakmanschap),
  • idealisme op zijnsniveau (door bewustwording van en ruimte te geven aan talenten die horen bij wie je bent) en
  • de samenwerking tussen realisme en idealisme en door relaties aan te gaan (zoals bij de verpleegkundige).

Het gaat om de samenwerking tussen individuele en collectieve zingeving voor het ontwikkelen van organisatievernieuwing.

Workshop Business spiritualiteit en de Nieuwe Tijd

Workshop waarbij de eerste vier P’s (People, Planet, Profit en Prophecy) met elkaar worden verbonden. Tevens wordt in deze workshop geleerd dat het combineren van deze vier P’s niet mogelijk is zonder hiervoor de nodige Passie op te brengen en als je dat doet dan houdt de zesde P een Promise naar jezelf in die je ook gaat realiseren. Hierbij wordt ingegaan op allerlei (economische) ontwikkelingen. Er zal aandacht worden besteed aan de Kondratieff-cyclus, de wet van de Gulden Snede en aan het nieuwe tijdsbesef waarbij stil wordt gestaan bij een tijdsindeling die gebaseerd is op 13/20 in plaats van 12/60.

Aanmelden

Wacht niet langer en meldt u vandaag nog aan voor deze workshop. Klik hier voor het contactformulier. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

Home » Cursus & Workshop » Business Spiritualiteit

Contact

Ad Bonis
Steenvoordelaan 48
2284 CX Rijswijk
T. 06-54696287
E. info@bonis.nl

BTW: NL8234.01.091.B.01

Actualiteiten