Over Ad Bonis2019-08-19T11:10:51+00:00

Over Ad Bonis

Van Hardinxveld-Giessendam naar Rotterdam

Ik ben geboren op 27-01-1955 in Giessendam, een dorp tussen Dordrecht en Gorinchem. Tegenwoordig heet het Hardinxveld-Giessendam.

Mijn vader werkte bij de Nederlandse Spoorwegen als stationsbeambte in Hardinxveld-Giessendam. Vanwege allerlei reorganisaties was er in de kleine(re) plaatsen steeds minder werk. In 1963 verhuisden wij daarom naar Rotterdam.

Vader van drie dochters en getrouwd met Els

In 1981 ben ik getrouwd met Els van Leeuwen. In 1982 werd onze oudste dochter Ragnhilda geboren, gevolgd in 1984 door onze middelste dochter Idzarda en in 1986 door onze jongste dochter Linquenda. Door een noodlottige samenloop van omstandigheden raakte Linquenda in 2000 betrokkenen bij een ongeval waarbij zij van haar fiets is gevallen en zij met haar nek op de trottoirband terecht is gekomen. Hierdoor is na drie dagen een hersenzwelling ontstaan waardoor er in het ziekenhuis steeds meer apparaten om haar heen kwamen te staan en er bij haar steeds meer functies uitvielen.

Na ruim een week wilden de artsen haar opereren waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven. Dit omdat er al twee hersenbloedingen waren geconstateerd en de kans bijna 100% was dat Linquenda zou moeten voortleven als een kasplantje. Dat wilden wij niet en wij hebben daarop de artsen verzocht de behandeling te staken. Nadat de longmachine was stilgezet, bleek dat zij dagenlang door de machine ‘in leven’ was gehouden, maar eigenlijk al was overleden. Mijn dochters werken net zoals ik in de accountancywereld en mijn vrouw is eigenaar van bloemenwinkel Het Ideetje.

Achtergrond en opleiding

Na de lagere school ging ik naar de Mulo. Daarnaast werkte ik halve dagen bij gebr. De Jong, een kleine supermarktketen. Het was tijdens dit baantje dat mijn belangstelling voor handel en economie werd gewekt.

In 1972 ging ik naar de Middelbare Detailhandelsschool (MDS) waar ik in 1975 ben geslaagd. Op de MDS kreeg ik het advies om naar de HEAO te gaan. Ik besloot om eerst in militaire dienst te gaan.

Na de militaire dienst ben ik Economische Wetenschappen I en Recht I gecombineerd met Economie II en Recht II gaan studeren bij de NLO (Nieuwe Lerarenopleiding) in Delft. In oktober 1976 mocht ik één maand vervroegd uit dienst gaan, zodat ik met een maand vertraging aan de studie kon beginnen. In augustus 1980 ben ik afgestudeerd en kreeg daardoor mijn tweedegraads onderwijsbevoegd voor alle economische en juridische vakken.

Al voor het afstuderen kreeg ik een baan aangeboden aan de Scholengemeenschap Gijsbert Karel van Hogendorp. Gezien de schaarste aan docenten kreeg ik als niet-katholieke jongeman toch de baan op deze katholieke school. Als jongste bediende moest ik in de eerste twee jaar, behalve Bedrijfseconomie, allerlei vakken geven waar de rest van de docenten geen zin in hadden.

Kwaliteit vóór kwantiteit: oprichting Multi Management

Accountancy

In 1984 werd de zelfstandigenaftrek geïntroduceerd waardoor ondernemers een extra belastingaftrek kregen van omgerekend in euro’s, circa € 3.000. Anno nu is dit te vergelijken met € 12.000. Voor mij was dit de reden om in 1984 Multi Management Service op te richten. In de eerste twee jaren was dit een adviesbureau met uitsluitend incidentele opdrachten. In 1986 heb ik dit omgedoopt tot een administratiekantoor. Ook in dat tijdperk ging ik voor kwaliteit en niet voor kwantiteit; ik besloot om Accountancy te gaan studeren…

AA-Accountant, mr. in de rechten

Ik meldde mij aan voor de beroepsopleiding van de NOvAA  (Nederlandse Orde van Accountant Administratieconsulenten). In 1991 ben ik afgestudeerd als AA-Accountant en in 1995 ben ik geslaagd voor de verplichte certificering Controleleer en Administratieorganisatie.

Omdat accountants moeten bijblijven, is permanente educatie (PE) noodzaak. Onze beroepsorganisatie schreef jaarlijks een aantal onderwerpen voor die je verplicht was te gaan volgen. Jaarlijks moeten er veertig PE-punten worden behaald. Het bijwonen van een congres kost een dag en levert maar vier PE-punten op. Dit omdat ontvangst met koffie, pauzes en borreltijden niet worden meegerekend. Ik heb een aantal van deze verplichte sessies bijgewoond. Ze hadden weinig meerwaarde. Om mijn klanten beter te kunnen dienen besloot ik daarentegen in 1997 om de avondopleiding Fiscale Economie aan de Haagse Hogeschool te doen en zo aan mijn verplichting tot bijscholing te voldoen.

In 2001 ben ik afgestudeerd en kreeg de titel ‘bachelor’. Ik had de smaak van studeren goed te pakken en mijn geluk was dat de HEAO’s een convenant met de universiteit Leiden had gesloten voor studenten die waren afgestudeerd voor de richting Fiscale Economie. De universiteit Leiden bood voor die studenten een speciale kopopleiding aan van ruim 2 jaar. Ik schreef mij eind 2002 in en in augustus 2005 ben ik als meester in de rechten aan deze universiteit afgestudeerd.

Home » Over Ad Bonis

Contact

Ad Bonis
Steenvoordelaan 48
2284 CX Rijswijk
T. 06-54696287
E. info@bonis.nl

BTW: NL8234.01.091.B.01

Actualiteiten